Regional Anti-Discrimination Websites: National University of Galway, Ireland NEKI Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities Mirovni institut - The Peace Institute Via Iuris - Center for public advocacy
Info Platform Austria   Info Platform Hungary    Info Platform Slovakia    Info Platform Slovenia     

"Izobraževanje o nediskriminaciji in raznolikosti"

(Anti-Discrimination and Diversity Training)

 

 

Izvajalec projekta v Sloveniji

Mirovni inštitut

Metelkova 6

SI-1000 Ljubljana

Slovenija

tel: +386 1 234 77 20

faks: +386 1 234 77 22

www.mirovni-institut.si

 

Vodja projekta: Mag. Neža Kogovšek, ll.m.

 

Izvajalca projekta na evropski ravni sta Human European Consultancy in Migration Policy Group.

Projekt finančno podpira Evropska komisija.  

 

 

Opis projekta

Trajanje projekta: december 2006 - maj 2008

Aktivnosti:

  • Organizirana bosta dva seminarja za nevladne organizacije in predstavnike sindikatov na temo nediskriminacije. Prvi seminar bo dne 19. - 20. septembra 2007, nadaljevalni seminar pa bo organiziran 12. - 13. marca 2008.
  • Tretji seminar, ki bo obravnaval temo upravaljanja z raznolikostjo ("diversity management"), bo organiziran 17. januarja 2008. Namenjen bo predstavnikom združenj delodajalcev, eno od združenj delodajalcev pa bo v postopku priprave in organizacije seminarja povabljeno k sodelovanju kot so-organizator seminarja.    

Namen seminarjev je osveščanje civilne družbe in akterjev s področja zaposlovanja o zakonodaji in sodni praksi na področju diskriminacije, o položaju ogroženih skupin v vsakodnevnem življenju in možnostih delovanja v smeri preprečevan ja diskriminacije. 

Poseben namen seminarja o upravljanju z raznolikostjo pa je osveščati delodajalce o ekonomski škodljivosti diskriminacije in o prednostih vključevanja različnih ljudi v delovni proces.    

 

 

Program in predavanja s seminarja z dne 19. - 20. septembra 2007

Program

Diskriminacija v Sloveniji (mag. Admir Baltić)

Prepoznavanje diskriminacije - oblike in načini diskriminiranja, Prepoved diskriminacije v evropski in slovenski zakonodaji (Katarina Bervar Sternad, univ. dipl. prav.)

Pravna sredstva v boju proti diskriminaciji (Neža Kogovšek)

Vloga sindikatov in nevladnih organizacij v boju proti diskriminaciji (Andreja Mrak, univ.dipl.prav., in Klaudija Poropat)