Regional Anti-Discrimination Websites: National University of Galway, Ireland NEKI Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities Mirovni institut - The Peace Institute Via Iuris - Center for public advocacy
Info Platform Austria   Info Platform Hungary    Info Platform Slovakia    Info Platform Slovenia     

 

 

 

 

 

 

 

 

Na seminarjih Mirovnega inštituta za sodnike in tožilce so predavali:

 

- Dr. Marko Bošnjak, pravnik, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

- Dr. Miro Cerar, pravnik, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

- Dr. Bojan Dekleva, psiholog in socialni pedagog, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

- Dr. Vera Klopčič, pravnica, Inštitut za narodnostna vprašanja

- Mag. Neža Kogovšek, pravnica, Mirovni inštitut

- Dr. Tonči Kuzmanić, politolog, Mirovni inštitut

- Andreja Mrak, pravnica, Amnesty International Slovenije

- Tatjana Strojan, pravnica, Zagovornica načela enakosti, Urad Vlade RS za enake možnosti

 

Na seminarjih Mirovnega inštituta za nevladne organizacije so predavali:

 

- Mag. Admir Baltić, politolog, Mirovni inštitut

- Katarina Bervar Sternad, pravnica, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC

- Mag. Jasminka Dedić, politologinja, Mirovni inštitut

- Mag. Neža Kogovšek, pravnica, Mirovni inštitut

- Andreja Mrak, pravnica, Amnesty International Slovenije

- Miha Nabergoj, pravnik, zunanji sodelavec Mirovnega inštituta

- Klaudija Poropat, aktivistka, YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa

- Tomaž Trplan, sociolog, Mirovni inštitut

 

Drugi strokovnjaki:

 

- Prof. dr. Silvo Devetak, ISCOMET - Inštitut za etnične in regionalne študije

- Mag. Benjamin Flander, pravnik, Fakulteta za policijsko-varnostne vede

- Meira Hot, pravnica, Ustanova fundacija GEA 2000

- Dr. Roman Kuhar, Mirovni inštitut

- Tatjana Pezdir, antropologinja, Urad Vlade RS za enake možnosti

- Maja Katarina Tratar, odvetnica in svetovalka za begunce

- Boštjan Vernik, pravnik, Urad varuha človekovih pravic RS