Regional Anti-Discrimination Websites: National University of Galway, Ireland NEKI Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities Mirovni institut - The Peace Institute Via Iuris - Center for public advocacy
Info Platform Austria   Info Platform Hungary    Info Platform Slovakia    Info Platform Slovenia     

 

 

 

 

 

 

 

 

DRŽAVNE INSTITUCIJE

 

URAD VLADE RS ZA ENAKE MOŽNOSTI

ZAGOVORNICA NAČELA ENAKOSTI

SVET ZA URESNIČEVANJE NAČELA ENAKEGA OBRAVNAVANJA

Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana

tel: 01 478 14 80

faks: 01 478 14 91

e-pošta: uem(at)gov.si

http://www.uem.gov.si

 

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana

tel: 01 475 00 50

brezplačni tel: 080 15 30

faks: 01 475 00 40

e-pošta: info(at)varuh-rs.si

www.varuh-rs.si

 

USTAVNO SODIŠČE RS

Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1000 Ljubljana

tel: 01 477 64 00

faks: 01 251 04 51

e-pošta: info(at)us-rs.si

www.us-rs.si

 

DRŽAVNI ZBOR RS

KOMISIJA ZA PETICIJE TER ZA ČLOVEKOVE

PRAVICE IN ENAKE MOŽNOSTI

Šubičeva 4, 1000 Ljubljana

tel: 01 478 94 00

faks: 01 478 98 45

www.dz-rs.si

 

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

tel: 01 369 52 00

faks: 01 369 57 83

e-pošta: gp.mp(at)gov.si

www.mp.gov.si

 

URAD VLADE RS ZA NARODNOSTI

Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana

tel: 01 478 13 65

faks: 01 478 13 66

e-pošta: gp.un(at)gov.si

www.uvn.gov.si

 

URAD VLADE RS ZA VERSKE SKUPNOSTI

Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana

tel: 01 478 25 25

faks: 01 478 25 26

e-pošta: gp.uvs(at)gov.si

www.uvs.gov.si

 

URAD RS ZA VARSTVO POTROŠNIKOV

Kotnikova 28, 1000 Ljubljana

tel: 01 478 36 18

faks: 01 478 34 40

e-pošta: uvp.mg(at)gov.si

www.uvp.gov.si

 

Inšpektorati:

 

INŠPEKTORAT RS ZA DELO

Parmova 33, 1000 Ljubljana

tel: 01 286 36 60, 01 280 36 70

faks: 01 280 36 77, 01 280 36 76

e-pošta: irsd(at)gov.si

www.id.gov.si

 

ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS

Parmova 33, 1000 Ljubljana

tel: 01 280 38 02

faks: 01 280 38 08

e-pošta: gp.zirs(at)gov.si

www.mz.gov.si/index.php

 

INŠPEKTORAT ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

Dunajska 22, 1000 Ljubljana

tel: 01 474 48 45,

faks: 01 474 48 58

e-pošta: inspektorat-solstvo.mszs(at)gov.si

 

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

Parmova 33, 1000 Ljubljana

tel: 01 280 87 00

faks: 01 280 87 40

e-pošta: tirs.info(at)gov.si

www.tirs.si

 

INŠPEKTORAT RS ZA NOTRANJE ZADEVE

Kersnikova 2, 1501 Ljubljana

tel: 01 473 65 10

faks: 01 473 66 20

e-pošta: inz.mnz(at)gov.si

www.inz.gov.si

 

INŠPEKTORAT RS ZA KULTURO IN MEDIJE

Metelkova 4, 1000 Ljubljana

tel: 01 478 79 01

faks: 01 478 79 81

e-pošta: aleksander.vidmar(at)gov.si

 

UPRAVNA INŠPEKCIJA

Tržaška 21, 1000 Ljubljana

tel: 01 478 86 00

faks: 01 478 86 49

e-pošta: upravna.inspekcija(at)gov.si

 

 

SODISCA

 

Okrožna sodišča:

 

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI

Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana

tel: 01 366 44 44

faks: 01 366 45 64

 

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM

Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško

tel: 07 488 17 00

faks: 07 492 29 72

 

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU

Zoisova 2, 4000 Kranj

tel: 04 271 12 00

faks: 04 271 12 03

 

OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

Jerebova 2, 8000 Novo mesto

tel: 07 338 11 00

faks: 07 332 20 58

 

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU

Krempljeva ul. 7, 2250 Ptuj

tel: 02 748 08 00

faks: 02 748 08 10

 

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU

Prešernova 22, 3000 Celje

tel: 03 427 51 00

faks: 03 427 51 73

 

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU

Sodna ulica 14, 2000 Maribor

tel: 02 234 71 00

faks: 02 234 73 06

 

OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica

tel: 05 335 17 00

faks: 05 335 16 97

 

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU

Ferrarska 9, 6000 Koper

tel: 05 668 30 00

faks: 05 639 52 47

 

OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI

Slomškova 21, 9000 Murska Sobota

tel: 02 535 29 00

faks: 02 535 29 45

 

OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU

Kidričeva 1, 2380 Slovenj Gradec

tel: 02 884 68 00

faks: 02 884 69 10

 

Delovna sodišča:

 

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI

DELOVNO SODIŠČE V LJUBLJANI

Resljeva 14, 1000 Ljubljana

tel: 01 232 51 96

faks: 01 432 82 31

 

DELOVNO SODIŠČE V KOPRU

Ferrarska 9, 6000 Koper

tel: 05 668 32 70

faks: 05 639 52 51

 

DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU

Glavni trg 17, 2000 Maribor

tel: 02 235 08 50

faks: 02 235 08 57

 

DELOVNO SODIŠČE V CELJU

Gregorčičeva 6, 3000 Celje

tel: 03 548 42 21

faks: 03 544 26 67

 

Socialno sodišče:

 

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI

SOCIALNO SODIŠČE 

Komenskega 7, 1000 Ljubljana 

tel: 01 306 80 00 

faks: 01 306 80 01 

 

Upravno sodišče:

 

UPRAVNO SODIŠČE RS

Tržaška 68a, 1000 Ljubljana

tel: 01 470 01 00

faks: 01 470 01 50

 

 

 

To top

NEVLADNE ORGANIZACIJE

 

PIC - PRAVNO INFORMACIJSKI CENTER NEVLADNIH ORGANIZACIJ

Povšetova 37, 1000 Ljubljana

tel: 01 521 188 88

faks: 01 540 19 13

e-pošta: pic(at)pic.si

http://www.pic.si

 

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE

Beethovnova 7, 1000 Ljubljana

tel: 01 426 93 77

faks: 01 426 93 65

e-pošta: amnesty(at)amnesty.si

http://www.amnesty.si

 

FUNDACIJA GEA 2000 - MREŽA ZA PRAVNO POMOČ

Mestni trg 9, 1000 Ljubljana

tel: 01 241 05 40, 01 421 35 60

faks: 01 421 35 65

e-pošta: fundacija(at)fundacija-gea2000.si

http://www.fundacija-gea2000.si

 

ZAVOD PIP – ŠTUDENTSKI PRAVNI IN INFORMACIJSKI CENTER ŠOUM

Gosposvetska 83/86, 2000 Maribor

tel: 02 234 21 46

e-pošta: pip(at)zavodpip.si

http://www.zavodpip.si

 

SLOVENSKA FILANTROPIJA

Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana

tel: 01 430 12 88

faks: 01 430 12 89

e-pošta: info(at)filantropija.org

http://www.filantropija.org

 

ISCOMET - INŠTITUT ZA ETNIČNE IN REGIONALNE ŠTUDIJE 

Ul. Heroja Tomšiča 4, 2000 Maribor

tel: 02 250 04 40

faks: 02 250 04 41

e-pošta: ISCOMET(at)siol.net

http://www.iscomet.org

 

Specializirana področja:

 

ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE

Frankopanska 5, 1000 Ljubljana

tel: 01 474 06 00

faks: 01 433 33 71

e-pošta: zps(at)zps.si

http://www.zps.si

 

DRUŠTVO VITA ACTIVA

Povšetova 104/d, 1000 Ljubljana

tel: 01 542 48 20

faks: 01 542 48 20

e-pošta: vita.activa(at)email.si

www.drustvo-vitaactiva.si

 

JEZUITSKA SLUŽBA ZA BEGUNCE

Zrinjskega 9, 1000 Ljubljana

tel: 01 430 0058

e-pošta: milena.bajt(at)rkc.si

www.rkc.si/jrs

 

DIH - DRUŠTVO ZA INTEGRACIJO HOMOSEKSUALNOSTI

Kašeljska 121, 1260 Ljubljana - Polje      

tel: 041 562 375           

e-pošta: info(at)dih.si   

http://www.dih.si

 

DRUŠTVO INFORMACIJSKI CENTER LEGEBITRA

Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana

tel: 01 430 51 44

e-pošta: legebitra(at)siol.net

http://www.drustvo-legebitra.si

 

ZVEZA ROMOV SLOVENIJE

Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota

tel: 02 530 81 00

faks: 02 530 81 04

e-pošta: info(at)zveza-romov.si

http://www.zveza-romov.si

 

INŠTITUT ZA AFRIŠKE ŠTUDIJE   

Novo Polje XVI/11, 1000 Ljubljana

tel: 051 32 11 93

e-pošta: eyachew(at)yahoo.com

http://www.institute-ias.org

 

DRUŠTVO AFRIŠKI CENTER

Trubarjeva 39, 1000 Ljubljana

 

ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana

tel: 01 230 78 30

faks: 01 230 78 38

e-pošta: info(at)sent-si.org

http://www.sent-si.org

 

 

SINDIKATI

 

ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

tel: 01 43 41 200

faks: 01 23 17 298

e-pošta: zsss(at)sindikat-zsss.si

www.zsss.si

 

KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE PERGAM

Trg OF 14, 1000 Ljubljana

tel: 01 231 04 76

faks: 01 230 22 47

e-pošta: pergam(at)siol.net

www.sindikat-pergam.si

 

KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90

Komenskega 7, 1000 Ljubljana

tel: 01 430 73 00

faks: 01 430 17 42

e-pošta: ks90(at)sindikat-ks90.si

www.sindikat-ks90.si

 

NEODVISNOST, KONFEDERACIJA NOVIH SINDIKATOV SLOVENIJE

Linhartova 13, 1000 Ljubljana

tel: 01 306 39 88

faks: 01 230 28 68

e-pošta: neodvisnost.knns(at)siol.net

www.neodvisnost-sindikat.si