ETC Startseite

European Training- and Research Centre for Human Rights and Democracy

Schubertstrasse 29 - 8010 Graz - Austria
Tel.: +43 (0) 316 322 888 1 - Fax: +43 (0) 316 322 888 4
E-Mail: office@etc-graz.at
Web: www.etc-graz.at 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani obiskovalci in obiskovalke,

na tej spletni strani se nahajajo informacije o situaciji v Republiki Sloveniji v zvezi s pojavljanjem diskriminacije, o aktivnostih, ki potekajo v boju zoper diskriminacijo, ter o zakonodaji, publikacijah in analizah na tem področju. Slovenski del pričujoče spletne strani ureja Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne sociološke in politične študije iz Ljubljane.

 

Kaj je diskriminacija?

O diskriminaciji govorimo, kadar se posameznika ali skupino oseb zaradi določenih osebnih lastnosti -- predvsem zaradi rase, narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti -- obravnava manj ugodno od drugih. V takšnih primerih govorimo o neposredni diskriminaciji. (Npr. – Restavracija ne dovoli vstopa Romom).

Prepovedana je tudi posredna diskriminacija. Do te pride, kadar so vsi posamezniki obravnavani enako, a takšna na videz nevtralna obravnava postavlja predstavnike določene skupine v primerjavi z ostalimi v slabši položaj. (Npr. – Podjetje v ponudbi za delovno mesto vratarja zahteva dobro znanje računalništva. Takšno znanje za delovno mesto dejansko ni potrebno, gre pa za posredno diskriminacijo proti starejšim osebam, ki računalništvo večinoma obvladajo manj od morebitnih mlajših kandidatov).

Za diskriminacijo se šteje tudi nadlegovanje zaradi katerekoli osebne okoliščine. Nadlegovanje je opredeljeno kot nezaželeno ravnanje, katerega cilj ali posledica je kratenje dostojanstva osebe in ustvarjanje zastrašujočega, sovražnega, poniževalnega, sramotilnega ali žaljivega okolja. (Npr. – Pisanje žaljivih in sovražnih grafitov na hišo, kjer živijo osebe, ki niso slovenskega porekla).

 

Zakaj je diskriminacija problem?

Vsakršna diskriminacija, ali z drugimi besedami diferenciacija oz. razlikovanje, ni prepovedana in tudi ni problem. V današnji družbi si ljudje prizadevamo, da bi se razlikovali od drugih in da bi bili na primer višje izobraženi. Tako je povsem legitimno in dovoljeno razlikovati ljudi na osnovi njihovih sposobnosti in znanj ter ponuditi zaposlitev kandidatu, ki se od drugih razlikuje po tem, da ima višjo izobrazbo ali bolj uporabna znanja.

Ni pa dovoljeno razlikovati na podlagi osebnih okoliščin, kot so narodnost, rasa, vera ali prepričanje, invalidnost, spolna usmerjenost ali starost. Osebne okoliščine so nekaj, česar si človek ne izbere, se jim ne more zlahka odreči ali jih spremeniti ter ga zato spremljajo skozi življenje. Diskriminacija na osnovi takšnih osebnih okoliščin vodi v posledice, ki lahko zelo močno prizadanejo celotne skupine ljudi, ki jih te lastnosti povezujejo (na primer ljudi določene vere, istospolno usmerjene ljudi, starejše ljudi, ljudi določene narodnosti in podobno). Posledice diskriminacije se kažejo v tem, da te skupine bodisi živijo na robu družbe (marginalizacija), da imajo težave pri dostopu do zaposlitve, da so izpostavljene šikaniranju na delovnem mestu, da se šolajo v ločenih razredih, ali pa da so soočene z nesramnim in odklonilnim vedenjem uradnikov, zaposlenih v bankah, najemodajalcev, prodajalcev, lastnikov gostinskih lokalov in podobno.

S tem se večajo razlike med ljudmi in ustvarjajo sloji prebivalstva, ki imajo manj pravic od drugih, to pa vodi v še večjo odrinjenost in posledično v še več diskriminacije.

 

Kaj vse se nahaja na tej spletni strani?

Spletna stran je namenjena tako osebam, ki menijo, da so bile ali da so žrtve diskriminacije, kot tudi pravnim strokovnjakom (sodnikom, odvetnikom...) in raziskovalcem.

Kot žrtev diskriminacije lahko na spletni strani v Vodiču po pravnih sredstvih dobite najpomembnejše osnovne informacije o tem, kaj lahko v konkretnem primeru storite, da bi dosegli prenehanje diskriminacije, povračilo škode ali kaznovanje storilca. Priporočljivo je tudi, da se z osnovnimi idejami in pojmi, ki se tičejo diskriminacije in protidiskriminacijskega prava, seznanite v Pogosto zastavljenih vprašanjih.

V Knjižnici je zbrana vsa literatura, ki je bila izdana v okviru projekta, ter druga relevantna literatura s področja diskriminacije. Na podstrani Zakonodaja se nahajajo vsi najpomembnejši domači in mednarodni predpisi, na podstrani o Sodni praksi pa objavljamo relevantno domačo, tujo ter mednarodno prakso organov odločanja v zvezi z diskriminacijo. Na spletni strani lahko najdete tudi seznam Strokovnjakov, ki so sodelovali pri posameznih aktivnostih v okviru protidiskriminacijskih projektov.

Seznam pomembnih vladnih in nevladnih institucij ter njihovi kontaktni podatki se nahajajo na podstrani Povezave in organizacije.

 

 

 


Ta spletna stran je podprta s strani akcijskega programa Skupnosti za boj proti diskriminaciji (2001 - 2006). Program je bil vzpostavljen v podporo učinkoviti implementaciji nove evropske protidiskriminacijske zakonodaje. Šestletni program je usmerjen k vsem nosilcem aktivnosti, ki lahko pripomorejo k razvoju primerne in učinkovite protidiskriminacijske zakonodaje in prakse v državah EU-25, EFTA in državah kandidatkah za vstop v EU.

Akcijski program ima tri glavne cilje: (i) izboljšanje splošnega zavedanja o problemih v zvezi z diskriminacijo, (ii) razvoj kapacitet za boj proti diskriminaciji in (iii) promoviranje vrednot na katerih je osnovan boj proti diskriminaciji.

Vsebine na tej spletni strani ne izražajo nujno stališč in mnenj Generalnega direktorata za zaposlovanje in socialne zadeve Evropske komisije. Evropska komisija in osebe, ki jo zastopajo, niso odgovorne za posledice uporabe podatkov iz te spletne strani.

Stran Evropske komisije proti diskriminaciji:

ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/index_en.htm

Stran kampanje EU »Za raznolikost. Proti diskriminaciji.«:

www.stop-discrimination.info

Spletna protidiskriminacijska baza kontaktov:

www.nondiscrimination-eu.info

 

 


Aktivnosti

21. in 22. januar 2009 – Delavnica o anti-diskriminaciji

Center za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje

Delavnico vodijo: Neža Kogovšek, Boštjan Vernik Šetinc, Manca Šetinc Vernik, Barbara Samaluk

 

 

14. in 15. oktober 2008 – Delavnica o anti-diskriminaciji

Center za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje

Delavnico vodijo: Neža Kogovšek, Boštjan Vernik Šetinc, Manca Šetinc Vernik

 

 

4. in 16. april 2008 – Dva seminarja Preprečevanje diskriminacije v delovnem pravu, Center za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje

Delavnico vodita: Neža Kogovšek in Boštjan Vernik Šetinc

 

 

12. - 13. marec 2008  Skupaj v boj proti diskriminaciji, nadaljevalni seminar za nevladne organizacije in predstavnike sindikatov

 

17. januar 2008  Upravljanje raznolikosti - praktični seminar za podjetja/organizacije (vabilo s programom)

 

November 2007  Protidiskriminacijsko izobraževanje za medije in enakost, seminarji o nediskriminaciji za novinarje:

6. november, Maribor

7. november, Kranj

13. november, Koper

14. november, Novo mesto

20. november, Ljubljana

 

19. - 20. september 2007  Skupaj v boj proti diskriminaciji, seminar za nevladne organizacije in predstavnike sindikatov (program in predavanja s seminarja)

 

19. - 20. oktober 2006  Judicial Administration and the Challenge of Equal Treatment (Pravosodje in izziv enakega obravnavanja) - mednarodna konferenca, Prizivno sodisce, Gradec, Avstrija (program)

 

11. oktober 2006  Preprečevanje diskriminacije v sodnih postopkih, seminar za sodnike in tožilce, hotel Domina, Ljubljana

 

26. maj 2006  Preprečevanje diskriminacije v sodnih postopkih, seminar za sodnike in tožilce, hotel Domina, Ljubljana

 

april 2006  Izid knjige Anti-Discrimination for the Judiciary (Jaichand/Sembacher/Starl)

 

11. oktober 2005  Preprečevanje diskriminacije v sodnih postopkih, seminar za sodnike in tožilce, hotel Domina, Ljubljana

 

15. - 16. junij 2005  Seminar za nevladne organizacije v boju proti diskriminaciji, hotel Ribno Bled

 

9. - 10. junij 2005  Preprečevanje diskriminacije v sodnih postopkih, seminar za sodnike in tožilce, hotel Ribno Bled

 

7. junij 2005  Izid knjige Enakost in diskriminacija v sodnih postopkih: Sodobni izzivi za pravosodje (Dean Zagorac, ur.)

 

 

Ozadje

 

Nekatere navedene aktivnosti so bile izvedene v okviru projekta "Razvoj in implementacija izobraževalnih programov za sodnike, tožilce ter sodne in tožilske pripravnike na področju preprečevanja diskriminacije v okviru izobraževanja o človekovih pravicah", ki ga finančno podpira Evropska komisija. Glavni koordinator projekta je European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC) iz Gradca, v projektu pa sodelujejo štiri države - Avstrija, Slovenija, Madžarska in Slovaška. V okviru projekta je nastala tudi pričujoča spletna stran.

 

 

Kontakt

 

Mirovni inštitut

Metelkova 6, 1000 Ljubljana

tel: 01 234 77 20

faks: 01 234 77 22

e-pošta: info(at)mirovni-institut.si

www.mirovni-institut.si